Το σήμερα

Σήμερα η οικογένεια μας έχει δημιουργήσει εξαρχής μια ελαιουργική μονάδα πρότυπο για τον τομέα της ελαιοτεχνίας. ∆ιαθέτει τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό και εγκαταστάσεις, ότι πιο σύγχρονο επιτάσσει η εποχή μας, παράγοντας μόνο extra παρθένο ελαιόλαδο, με έμφαση στην ποιότητα και την φυσικότητα του προϊόντος. Εφαρμόζουμε όλους τους απαιτητικούς κανόνες για την σωστή παραγωγή του ελαιόλαδου και κατέχουμε όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις που μας κάνουν να διαφέρουμε απο τον ανταγωνισμό.

Ως αποτέλεσμα της ανάγκης για ολοκλήρωση όλης αυτής της προσπάθειας που έχει ξεκινήσει εδώ και σχεδόν ένα αιώνα, ήταν να δημιουργήσουμε και ένα υπερσύγχρονο τυποποιητήριο ελαιόλαδου. Σε αυτό ακολουθούμε όλες τις ευρωπαϊκές οδηγίες, οι οποίες μας επιβάλλουν αυστηρές μεθόδους φύλαξης, εμφιάλωσης και διακίνησης του ελαιόλαδου μέχρι τη στιγμή που το προϊόν μας φτάνει στο ράφι του καταναλωτή. Επίσης, συμμορφωνόμαστε με όλα τα αυστηρά standard των πιστοποιήσεων που αφορούν τα συστήματα διαχείρισεις για την ασφάλεια των τροφίμων.

  • Zoom
  • Zoom