Πώς καλλιεργούμε

Μια απο τις σημαντικότερες εργασίες στον ελαιώνα είναι το κλάδεμα, όπου εκεί χρησιμοποιούμε παραδοσιακές μεθόδους, οι οποίες είναι οι ασφαλέστερες για την ορθή καλλιέργεια. Ανοίγουμε το εσωτερικό των δέντρων για φωτισμό, αλλα όχι σε μεγάλο βαθμό γιατί μπορεί να δημιουργηθούν εγκαύματα. Απομακρύνουμε τα εξαντλημένα και ξερά κλαδιά , τις γερασμένες ποδιές και οτιδήποτε άλλο δεν του προσφέρει κάτι. Τοποθετούμε πολύ σύντομα στις τομές του δέντρου απο τα κοψίματα φυσικά υλικά φιλικά προς το ελαιόδεντρο για να μην προκαλούνται αρρώστιες.

Επίσης, μια πολύ σημαντική διαδικασία στην οποία πολλοί ελαιοπαραγωγοί δεν προσέχουν είναι οι χημικές αναλύσεις. Πραγματοποιούμε κάθε 2-3 χρόνια εδαφολογική ανάλυση καθώς και φυλλοδιαγνωστική κάθε χρόνο (χημική ανάλυση των φύλλων του ελαιόδεντρου). Σκοπός μας είναι να ελέγχουμε τη σύσταση του εδάφους, όπως και τα θρεπτικά στοιχεία του ελαιόδεντρου ώστε αν υπάρχουν ελλείψεις ή πλεονασμοί και να ρυθμιστούν με τα κατάλληλα στοιχεία που ορίζει η επιστήμη της γεωπονίας.

Εξίσου σημαντικό είναι να αφαιρούνται τα ζιζάνια, όπου με μηχανικά μέσα (τρακτέρ) γίνεται η όργωση του εδάφους, καθώς και η καταπολέμηση του βασικότερου εχθρού της ελιάς, του δάκου (ενέργειες που κάνουμε κυρίως το καλοκαίρι). Ο δάκος είναι ένα έντομο το οποίο τρυπάει τον καρπό, για να εναποθέσει μέσα τα αυγά του, με αποτέλεσμα ο καρπός να οξειδώνεται και να προσβάλλεται η ποιότητα του τελικού προϊόντος. Τα μέτρα που λαμβάνουμε για την εξάλειψη του είναι είναι τελείως οικολογικά και φιλικά πρός το ελαιόδεντρο και το περιβάλλον, χρησιμοποιώντας παγίδες που περιέχουν φερορμόνες.

Η συγκομιδή ξεκινάει στα τέλη Οκτωβρίου και μπορεί να διαρκέσει δύο μήνες. Στις πρώτες εβδομάδες της συγκομιδής παράγουμε το λεγόμενο αγουρέλαιο που παράγεται απο τα πρώιμα ελαιόδεντρα. Το ελαιόλαδο αυτό έχει υψηλά ποσοστά απο φαινόλες και αντιοξειδωτικά που συμβάλλουν, όχι μόνο στην υγεία και την μακροζωία του καταναλωτή, αλλα και στην προστασία του προϊόντος απο την οξείδωση, διατηρώντας όλα τα θρεπτικά συστατικά του για περισσότερο διάστημα.

Ο χρυσός κανόνας που ακολουθούμε για να παράγουμε ποιοτικό ελαιόλαδο είναι να συλλέγουμε τους καρπούς με προσεκτικά μέσα ώστε να μη τραυματίζουμε το εξωτερικό περίβλημα τους. Η συλλογή τους γίνεται όταν το χρώμα του καρπού αρχίζει να μετατρέπεται από πράσινο σε μωβ. Τότε τα λιπίδια και τα πτητικά συστατικά του παραγόμενου ελαιόλαδου είναι στο βέλτιστο σημείο τους, καθώς και οι φαινόλες είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Τέλος, πραγματοποιείται αυθημερόν μεταφορά του ελαιόκαρπου στο ελαιουργείο μας μέσα σε πλαστικά δοχεία (κατάλληλα για τρόφιμα) με κενό στα τοιχώματα για αερισμό, ώστε να αποφεύγουμε την αύξηση της θερμοκρασίας του ελαιόκαρπου και τη μετάδοση αρνητικών οργανοληπτικών στοιχείων (οσμής και γεύσης) στο παραγόμενο ελαιόλαδο. Η ελαιοποίηση γίνεται εντός 12 ωρών.