Τυποποιητήριο

Αφού παραχθεί το extra παρθένο ελαιόλαδο μας, με υποδειγματικούς τρόπους και μέσα που έχουμε στη διάθεση μας, περνάει σε προσωρινή φύλαξη, μέσα σε ανοξείδωτες δεξαμενές του τυποποιητηρίου μας, μέχρι να γίνει η εμφιάλωση του προϊόντος μας. Ο χώρος είναι απόλυτα ελεγχόμενος σε σταθερές θερμοκρασίες κατά την διάρκεια όλου του χρόνου, χωρίς ηλιακό φως ώστε να μην μπορεί να επηρεαστεί η ποιότητα και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του ελαιόλαδου.

Ακόμα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι να φροντίζουμε να μην έρχεται σε επαφή το ελαιόλαδο μας με το οξυγόνο κατά την διάρκεια της φύλαξης και της εμφιάλωσης στο τυποποιητήριο. Έτσι, το ελαιόλαδο μας δεν μπορεί να οξειδωθεί (τάγγισμα) δηλαδή να αποκτήσει γεύση «ταγγό» στην οργανοληπτική αξιολόγηση, πράγμα που αποτελεί αρνητική ιδιότητα και άρα να υποβαθμιστεί η κατηγορία το προϊόντος. Αυτό προκαλείται από τις αλλοιώσεις που θα πραγματοποιηθούν στα πολυακόρεστα λιπαρά.

Επίσης, γίνεται διαλογή του ελαιόλαδου και μοιράζεται στις δεξαμενές ανάλογα με τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά (οξύτητα, υπεροξείδια, απορρόφηση στο υπεριώδες Κ 270, Κ 232, και ∆Κ) καθώς και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (φρουτώδες, πικρό, πικάντικο)

Τέλος, συμμορφωνόμαστε απόλυτα με όλα τα αυστηρά standards των κοινοτικών οδηγιών και διεθνών πιστοποιήσεων που αφορούν τα συστήματα διαχείρισης για την ασφάλεια τροφίμων.

  • Zoom
  • Zoom